titel
HSV_fanhausproject
Nederwetten_caMERA

Diensten

Organisatieadviseur 'Energiebesparing bestaande bouw'

Ik ontwikkel vitale coalities van bouwers, overheden, financiers en kennisinstellingen voor het realiseren van energiebesparing in de bestaande bouw. Als projectleider lever ik vervolgens een bijdrage aan de daadwerkelijke implementatie en realisatie van woningrenovaties. Ik begeleid (Nul-op-de-Meter) projecten in Amerfoort, Haarlem, Westfriesland en Roosendaal en ben betrokken bij de realisatie van Energieloketten in de regio's Eemland en Gooi en Vechtstreek.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie wordt veelal als een moeizaam traject ervaren. Overheden experimenteren derhalve weinig met nieuwe werkvormen.
Lees meer

Projectleiderschap

Ik ben een ervaren projectleider die in staat is om rondom complexe duurzame en maatschappelijke thema's zoals energiebesparing, waterberging en fairplay, sterke coalities te vormen en samen met partners en doelgroepen concrete resultaten te bereiken.
Lees meer

Coaching

Personen en teams hebben in deze hectische tijd dikwijls het gevoel dat ze ‘klemzitten’ tussen persoonlijke en bedrijfsdoelen en tussen bedrijfsmatigheid en werkplezier.
Lees meer

Leren voor duurzame ontwikkeling

Het wordt steeds belangrijker dat burgers, overheden en bedrijven duurzame afwegingen maken in hun dagelijkse leven en werk.
Lees meer

Jongerenparticipatie

JongerenAteliers is een methode voor jongerencommunicatie en –participatie. Jongeren van 16 tot 26 jaar ontwikkelen baanbrekende communicatiecampagnes voor leeftijdgenoten over duurzame ontwikkeling en maatschappelijk thema’s.
Lees meer

Projectontwikkeling

De eerste stap van een briljant idee naar een degelijk uitgevoerd project begint met een doordacht, inspirerend en haalbaar projectontwerp.
Lees meer