titel
HSV2_volksparkett
_SPI3344

Burgerparticipatie

Visie en werkwijze

Burgers en belangengroepen zijn prima in staat om mee te denken over de inrichting van hun leefomgeving. Daar ligt immers hun directe belang. Voorwaarde is dat er voldoende beleidsruimte is en er financiele middelen zijn om (een deel van) hun wensen en ideeen te realiseren.

Het is belangrijk dat het participatietraject voor iedere situatie op maat ontwikkeld wordt en dat creatieve, inspirerende en resultaatgerichte werkvormen worden gebruikt. Openheid en transparatie van het proces en resultaat zijn zeer belangrijk.

Ik adviseer overheden over de mogelijkheden van burgerparticipatie in specifieke gevallen en ondersteun bij het ontwerpen en uitvoeren van het participatietraject. Ik kijk daarbij ook naar de interne organisatie, de mogelijke externe partners en de projectorganisatie. In de meeste projecten treed ik ook op als projectleider.

Hoewel alle duurzame thema's mijn inspireren liggen (a) energiebesparing in de bestaande bouw, (b) klimaatverandering en (nood)waterberging en (c) fairplay, mij na aan het hart.

In mijn huidige opdrachten in Amersfoort, Regio Eemland, Haarlem en West Friesland neemt participatie van de huiseigenaar bij energiebesparing en -opwekking een belangrijke rol in. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inzetten van Straatambassadeurs, eigenaren van modelwoningen, het organiseren van wijk- en themabijeenkomsten en samenwerking met energiecooperaties.

Herman Schotman
ProjectAtelier.119

Janari 2020