titel
Judith_Lohn_coaching_2
Judith_Lohn_coaching_1

Coaching

Visie

Personen en teams hebben in deze hectische tijd dikwijls het gevoel dat ze ‘klemzitten’ tussen persoonlijke en bedrijfsdoelen en tussen bedrijfsmatigheid en werkplezier.

Als coach richt ik mij op het doorbreken van die impasse en bied mensen inzicht in de eigen situatie door ze na te laten denken over de manier waarop ze naar zichzelf en hun omgeving kijken. De echte beweging komt als men vanuit dat inzicht zelf actief naar oplossingen gaat zoeken. In dat proces zoek ik samen met de gecoachte altijd naar balans tussen zingeving, creativiteit en resultaat: “Betrokken werknemers die weer met plezier, zelfstandig en resultaatgericht hun werk doen”.

Werkwijze

In een intakegesprek geeft de betrokkene aan waar hij of zij aan wil werken. Het kan gaan om het oplossen van een probleem of het realiseren van een doelstelling of droom in de werksituatie. Op basis van dit gesprek bied ik een vrijblijvende offerte aan waarin de coachvraag, het aantal sessies, de doorlooptijd, de locatie en de kosten zijn opgenomen.

Een gemiddeld coachtraject bestaat uit 5 sessies gedurende 2 maanden. Gedurende die periode gebruik ik specifieke werkvormen die inspireren, inzicht bieden en de cliënt aanzetten om zelf nieuwe strategieën te ontwikkelen en in praktijk te brengen. We proberen gedragsveranderingen vanaf dag 1 door te voeren in de dagelijkse werkpraktijk en evalueren iedere keer de gemaakte afspraken. We sluiten het coachtraject af met een evaluatiegesprek.

Vanwege de herkenbaarheid, vindbaarheid en focus van mijn coachingswerk heb ik vanuit ProjectAtelier.119 een aparte productwebsite ontwikkeld. Daarin kunt u ook kennis maken met mijn werkmethode #YOUFLOW. U bent van harte welkom op:

www.carrierestap119.nl

 

Judith Lohn
ProjectAtelier.119/ carrierestap.119

Januari 2020