titel
jongeren_atelier_ongewenste_spreekkoren_en_fairplay_Enschede
AtelierEnschedeGraffiti_013

Jongerenparticipatie

'JongerenAteliers' is een methode voor jongerenparticipatie. Jongeren van 16 tot 26 jaar ontwikkelen baanbrekende communicatiecampagnes voor leeftijdgenoten over maatschappelijk thema’s.

Duurzame ontwikkeling, discriminatie en fairplay zijn niet direct onderwerpen waar het gros van de jongeren ‘warm voor loopt’. De centrale vraag is dan: “Hoe brengen we jongeren de juiste boodschap over zodat het ze aan het denken zet en tot daadwerkelijk handelen inspireert”? Jongeren kunnen daar zelf een grote rol in spelen. Vraag hen een groot feest te organiseren en ze mobiliseren ‘de halve wereld’. Van die kennis en energie maken we in de ateliers gebruik door hen zelf de communicatie met leeftijdgenoten te laten verzorgen.

Werkwijze

Met enthousiaste partners  maken we afspraken over het thema, de doelgroep, de locatie, planning en doorlooptijd van de ateliers. Tijdens de eerste bijeenkomst organiseren we voor het jongerenteam een creatieve sessie. Daarin geven zij aan wat zij zelf belangrijk vinden aan het onderwerp. Dat levert een schat aan ideeën op waaruit zij zelf een keuze maken. In een draaiboekje geven ze aan welke doelgroep ze willen bereiken, wat de boodschap is en hoe ze dat gaan realiseren. In een aantal vervolgsessies inspireer en faciliteer ik hen bij het uitvoeren van de campagne.

Website JongerenAteliers

Er zijn in Nederland inmiddels ruim 25 JongerenAteliers georganiseerd. De inspirerende resultaten zijn te zien op www.jongerenateliers.nl. Onder andere het atelier in Enschede  waarbij jonge profvoetballers samen met jongeren in de wijk camapagne hebben gevoerd tegen ongewenste spreekkoren en voor fairplay.

Herman Schotman
ProjectAtelier.119

Januari 2020