titel
blog22-foto
Herman_schotman_en_Donner

Projectontwikkeling

Werkwijze

De eerste stap van een briljant idee naar een degelijk uitgevoerd project begint met een doordacht, inspirerend en haalbaar projectontwerp. Ik ondersteun organisaties daarbij door samen een probleemanalyse te maken, realistische doelen te stellen en in een creatief proces een aanpak te ontwikkelen die werkt. Ik benader deze stap als een diensteninnovatie, richt het proces daarop in en inspireer mensen tot het nadenken over nieuwe werkmethoden.

We kijken met open vizier naar mogelijke samenwerking met externe partners en betrekken hen waar nodig bij de planfase. Desgewenst ondersteun ik bij de aanvraag van subsidiegelden.

Resultaat

Het resultaat van onze samenwerking is een projectplan dat inspireert, SMART geformuleerd is en houvast biedt aan de uitvoerders. Bij innovatieve projecten zijn de methode en de aanpak uitvoerig beschreven. Er is vooraf ruimte gereserveerd voor tussentijdse aanpassingen zonder dat dit leidt tot overschrijding van planning of budgetten. Kortom een combinatie van resultaatgerichtheid, zingeving en creativiteit.

Herman Schotman
ProjectAtelier.119

Januari 2020