titel
Amersfoort_intentieverklaring_1000_woningen_energieneutraal
_bouwbord_LALOG

Home

08 jul

Amersfoort: 1000+ woningen energieneutraal renoveren

De gemeente Amersfoort, 033Energie, De Alliantie, Portaal Eemland, Omnia Wonen en scholen hebben een intentieverklaring getekend om binnen vijf jaar minimaal 1000+ woningen te renoveren tot het niveau Nul-Op-De Meter (NOM). Deze afspraak is gemaakt met het programma Energiesprong van Platform31 en is een logisch gevolg van een stadsbrede aanpak om Amersfoort vóór 2030 energieneutraal te maken. Maar hoe logisch is logisch?

Stadsbrede aanpak

De Stichting 033Energie is een Amersfoorts consortium van vier aannemers, de gemeente Amersfoort, Rabobank, Hogeschool Utrecht, Eneco, Perfectkeur, Energieambassade en Tribesatwork, met als doel het verduurzamen van het bestaande woningbestand. Als projectleider van 033Energie heb ik meegewerkt aan de totstandkoming van de 1000+ intentieverklaring. Het was aanvankelijk de bedoeling alleen het corporatiebezit te betrekken. Omdat Amersfoort een stadsbrede aanpak kent waarbij geen doelgroepen worden uitgesloten, hebben de partners besloten ook VVE’s, scholen en de particuliere woningeigenaren bij de ambitie te betrekken. Dat maakt het mogelijk de communicatie, marketing en renovatie grootschalig aan te pakken. De 1000+ ambitie is daarom geen op zich zelf staand project, maar onderdeel van een geïntegreerde aanpak om het gehele woningbestand in Amersfoort te verduurzamen.

Geinspireerd door Jan Rotmans

Bij aanvang van de samenwerking in 2010/ 2011 was iedereen tevreden toen 750 huiseigenaren daadwerkelijk energiebesparende maatregelen hadden genomen. In 2011 hebben we die ambitie in Amersfoort bijgesteld naar 3500 woningen die in drie jaar tijd twee labelsprongen (of label B) moesten maken. Die ambitie hebben we midden 2012 trots gepresenteerd in De Observant toen de Urgendatour Amersfoort aandeed. Hoewel ik de boodschapper van dat verhaal was, wendde prof.Jan Rotmans zich rechtstreeks tot toenmalig wethouder Sebastiaan van 't Erve met de woorden: "Jullie zijn in Amersfoort dom bezig want renoveren naar label B is investeren in de armoede van de toekomst". De zaal viel even stil, ik zag directeuren van bouwbedrijven ongelovig kijken maar de wethouder heeft direct gezegd dat hij die handschoen zou opnemen. En hij heeft woord gehouden! Twee maand later en een dag na het aftreden van B&W hebben we met Jan Rotmans om tafel gezeten en de grote lijn uitgezet voor het grootschalig energieneutraal renoveren. En nu is het er dan: het Hoogspringer 1000+ energieneutraal project. 

Evolutieproces

De afgelopen drie jaar zijn de doelen zowel qua aantallen woningen als het te realiseren renovatieniveau, continue bijgesteld. Ook de aanpak van de energiebesparing (2010-2013) voltrekt zich dus volgens een evolutieproces. Veelal met kleine stapjes maar soms met grote sprongen. De omstandigheden waaronder het proces zich voltrekt zijn blijkbaar ideaal. Is dat ondanks of dankzij de crisis? En zonder ook maar iemand tekort te doen binnen dat evolutieproces:

"Bedankt Jan Rotmans en Sebastiaan van 't Erve".

groet,

Herman Schotman.

 

 

 

 

 

 Deel dit bericht via: