titel
blok-voor-blok
blog22-foto

Home

11 mar

Delen is het nieuwe hebben

Er is de afgelopen tijd een serie inspirerende artikelen/ filmpjes verschenen over 'Delen is het nieuwe hebben'. Allemaal vanuit de idee dat wij (a) teveel consumeren en (b) een geweldig potentieel aan kennis, materiaal, grond en woningen onbenut laten. Interessante materie voor netwerken, coalities en consortia die willen innoveren en het maximale uit hun samenwerking halen. Ik zet een aantal artikelen voor u op een rijtje. De beste achtergrondinformatie treft u aan in het filmpje van social innovator Rachel Botsman.

1. "Delen is het nieuwe hebben"

Tony Bosman en Erik Fledderus in TNO Time, winter 2012.
In dit artikel vallen twee trends op die de quote “delen is het nieuwe hebben” ondersteunen:

Innovatie door kennisdeling

Er ligt zeer veel kennis opgeslagen die voor het brede publiek ontoegankelijk is. En dat is jammer want grote groepen zouden er mee aan de slag willen en kunnen. In Engeland wordt gedacht aan het verplicht vrijgeven van wetenschappelijke kennis en Zweden geeft ongebruikte patenten vervroegd vrij. In Nederland lopen we daarbij ver achter terwijl een moderne overheid innovatie op deze manier prima kan stimuleren.

Krachtenbundeling op locaal niveau

Een trend die al jaren aan de gang is dat mensen hun krachten bundelen op locaal niveau en zich in kortstondige gelegenheidsnetwerken organiseren. Als het doel is bereikt stopt (veelal) de samenwerking. Fledderus geeft hieraan de term het "gelegenheidswij'. Een goed voorbeeld is de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. Soms gaat de samenwerking door in de vorm van een locale energiecoöperatie. En hierop zijn nog vele moderne locale samenwerkingsvarianten mogelijk. Voor het volledige artikel zie download onder aan de pagina.

2. De samenwerkende consumptie economie

Social innovator Rachel Botsman stelt in haar TED talk (zie film) dat er een verschuiving plaatsvindt van de hyperconsumptie van de 20e eeuw naar de samenwerkende consumptie van de 21e eeuw. Omdat we veel spullen kopen die we nauwelijks gebruiken, ligt 99% daarvan in de kast. Waarom lenen we zo'n artikel niet? Of beter nog, waarom verhuren of ruilen we het zelf niet? Haar voorbeeld van de boormachine die maar 12 minuten in zijn leven wordt gebruikt, jaagt de aanwezige mannen het schaamrood naar de kaken. Ze stelt dat wij geen behoefte aan boormachine maar aan een gat, niet aan een antwoordapparaat maar aan de berichten erop en niet aan de DvD maar aan de film. Met andere woorden we hebben geen behoefte aan bezit maar aan toegang tot het product, inspiratie, beleving en ervaring. Er zijn veel (web)initiatieven die dit mogelijk maken. Om dat tot een succes te maken heb je vertrouwen nodig. Dat is tegenwoordig snel te zien op de websites, via social media en reviews. In de toekomst hoef je niet meer zoals vroeger kredietwaardig te zijn maar je hebt een goede reputatie nodig. In het filmpje bij onderstaand item zie je hoe men aan die reputatie bouwt. 

3. Verhuurplatform bedrijfsmateriaal (Floow2)

Floow2 is een online bemiddelingsservice voor de bouw- en agrarische sector. Je schrijft je in en geeft aan wat je wilt verhuren of huren, wanneer, hoe lang en voor welk bedrag. Je sluit een online deal in de vorm van een contract. Betrouwbaarheid is te testen via reviews en referenties. Deelname aan FLOOW2 betekent:
- minder investeringskosten, omdat men tijdelijk materieel kan huren van collega bedrijven
- meer rendement op de investering omdat men eigen materieel wat stilstaat tijdelijk kan verhuren
- bijdragen aan een duurzamere leefwereld, omdat we beter gebruik maken van wat we reeds bezitten.

Vriendelijke groet,
Herman Schotman
ProjectAtelier.119Deel dit bericht via: