Logo-033Energie
EBU_Herman_Schotman_Projectatelier119_2000_NOM_woningen
EBU_Herman_Schotman_ProjectAtelier_NOM_2000_woningen

Home

27 feb

Amersfoort gaat grootschalig energieneutraal renoveren

De komende vijf jaar gaat de regiobrede coalitie 033Energie in Amersfoort en de omliggende Eemlandgemeenten 2.000 woningen Energieneutraal (NOM) renoveren. Er worden Productmarktcombinaties (PMC's) gevormd die 12 modelwoningen realiseren en zorg dragen voor een grootschalige uitrol. De eerste 3 NOM renovatieconcepten zijn eind april klaar en de verwachting is dat de bijbehorende modelwoningen en de eerste 50 renovaties dit jaar worden gerealiseerd.
 

Inleiding

De stichting 033Energie heeft als coalitie de laatste vijf jaar veel ervaring opgedaan met de stadsbrede aanpak van energiebesparing in de bestaande bouw. Bouwers, installateurs, Rabobank, gemeente Amersfoort, Hogeschool Utrecht e.a. hebben daarin intensief samengewerkt en besloten vanaf 2015 een doorstart te maken gericht voor het realiseren van 2.000 Nul op de Meter (NOM) woningen voor 2020. Daarvoor is de coalitie uitgebreid met o.a. opleidingsinstituut Bouwmensen, Bouwgarant, zes Eemlandgemeenten, Heilijgers Bouw, Henk Seinen Projectontwikkeling en toeleverancier Raab Karcher en hebben zowel de gemeente Amersfoort als het Centrum voor Duurzaam Renoveren (energiewinkel) de Stroomversnelling Koop getekend.

Doel en aanpak

Doel van het programma is om voor 2020, 2.000 woningen NOM te renoveren. Dat wordt bereikt door het selecteren van 12 leidende woningtypes en het stapsgewijs in tranches realiseren van (a) 12 NOM renovatieconcepten, (b) 12 modelwoningen en (c) de marktconforme grootschalige uitrol van die concepten. Kenmerkend voor het project is dat huiseigenaren in co creatie bij de renovatieprojecten worden betrokken. Een renovatieconcept betreft zowel het technisch ontwerp als de marketing en financiering en kan in serie van één en modulair (no regret) worden geleverd. Daarbij wordt rekening gehouden met een gezond binnenklimaat, levensloopbestendigheid en comfort. Het streven is een NOM woning te leveren voor € 45.000,-

Organisatie

Het programma vereist een flexibele aanpak die is ingericht op product- en dienstinnovatie, opleiding van bouwpersoneel en de vorming van Product Marktcombinaties (PMC) per woningtype. Die PMC's worden gevormd door bouwers, installateurs, marketeers en financiers die aantoonbaar in staat zijn de betreffende NOM propositie te realiseren. Dit zijn coalities uit 033Energie alsmede coalities gevormd door landelijke partijen uit bijvoorbeeld de Stroomversnelling Koop. Iedere partij die een goed aanbod heeft kan deelnemen. Hoewel de PMC's zelfsturende teams zijn met een resultaatverantwoordelijkheid hoeven ze niet allemaal een aparte marketeer en financier te hebben. Dit soort zaken kunnen ook prima worden ingekocht bij 033Energie en het Centrum voor Duurzaam Renoveren (CDR). 033Energie ondersteunt de PMC's vanuit de centrale organisatie door middel van communicatie, wijkproces, marketing, opleiding, verkoopondersteuning en kennisdeling.

Dynamische markt

De markt van energiebesparing in de bestaande bouw is zeer dynamisch. Dit vijfjarige programma is geschreven met de kennis van nu, wetende dat het speelveld door innovaties en excellente coalities zomaar kan veranderen. Nu al is te zien dat toeleveranciers van bouwmaterialen en adviseurs aan de slag gaan met de ontwikkeling van NOM renovatieconcepten om iets te kunnen betekenen voor de MKB bouwbranche. Ontwikkelde renovatieconcepten kunnen in de toekomst waarschijnlijk voor meerdere woningtypes worden gebruikt waardoor de huiseigenaar in Amersfoort ook echt iets te kiezen heeft.  Succesvolle coalities zullen zich niet beperken tot de grenzen van Amerfoort en de regio Eemland maar met soortgelijke woningen aan de slag gaan in de rest van nederland.

Educatie, Innovatie & Kennisdeling

Om het gewenste resultaat te bereiken is er behoefte aan goed opgeleide vakmensen. Bouwmensen Amersfoort zorgt gedurende de programmaperiode voor een passend educatie- en trainingsaanbod voor het huidige bouwpersoneel en studenten uit de regio Utrecht. Bouwmensen organiseert tevens een multidisciplinair Innovatieteam van studenten die de PMC's ondersteunen maar bij gebleken geschiktheid ook zelf een PMC kunnen runnen. De binnen het programma opgedane kennis over de organisatie, wijkprocessen, marketing en renovatieconcepten wordt gedeeld met het werkveld door middel van een jaarcongres, Communities of Practice en social media.

Dit vijfjarige programma wordt ondersteund door Economic Board Utrecht/ Provincie Utrecht.

Vriendelijke groet,
Herman Schotman
Projectleider 033Energie
06-25067602Deel dit bericht via: