titel
Amersfoort_intentieverklaring_1000_woningen_energieneutraal
herman_en_Ruth

Home

21 okt

Het Nieuwe Wonen

Vanuit de core business in ons bedrijf houd ik mij op diverse plaatsen in Nederland bezig met energiebesparing in de bestaande bouw. Verleid je met het begrip ‘energiebesparing’ nou de gemiddelde huiseigenaar of zijn daarvoor andere motivaties nodig? Ik geloof het meest in een motivatiemix onder het motto het ‘Nieuwe Wonen’. 

Milieu, duurzaamheid en energiebesparing blijken nog steeds begrippen waar de gemiddelde Nederlander weinig prioriteit aan geeft. Zelfs in deze tijd met oplopende energierekeningen en ondanks alle moeite van de overheid om de huiseigenaren via subsidies en participatieprojecten bij dit thema te betrekken, blijven de (energie)renovaties achter bij de verwachtingen. Dat ligt deels aan de crisis maar ook aan de bouwers. Zij bieden te weinig klantgerichte woonconcepten die aan alle basiswensen voldoen en die toch vrijheid laten voor persoonlijke invulling.

Waarom doen wij tegenwoordig alles ‘integraal’ behalve als het om de visie op de toekomst van onze woning gaat? Ik denk dat er juist kansen liggen voor woningrenovatie als de verschillende motivaties van huiseigenaren in de juiste mix worden aangeboden. Een greep uit de mogelijkheden.

Motivatiemix

1. Generatieproof wonen.
Mensen leven steeds langer, jongeren wonen langer thuis en er zijn meer eenoudergezinnen en singles dan ooit. Verhuizen is lastig, dus verbouwen ligt voor de hand. Het is zaak om degenen die generatieproof willen wonen en daarin kunnen investeren, ook voor te lichten over de voordelen van energieneutraal (ver)bouwen. Daarmee sla je twee vliegen in één klap.

2. Inbraak- en brandveiligheid
Veiligheid is een groot goed. Twee actuele onderwerpen dus die prima als invalshoek kunnen dienen voor een gesprek over energiebesparende maatregelen. En dan bedoel ik niet dat je mensen naar een bijeenkomst ‘lokt’ onder het mom van veiligheid, maar dat je hen een transparant en integraal aanbod doet. 

3. Comfort & gebruiksgemak
Het gebrek aan comfort is één van de grootste redenen voor renovatie van de woning. Te klein, te koud, een gedateerde en onhandige keuken of een woningindeling die in onze ogen niet meer van deze tijd is.

4. Pensioenopbouw
Iedereen maakt zich terecht druk om het besteedbaar inkomen na de pensioengerechtigde leeftijd. Of je er tegen die tijd ‘goed van kunt leven’ hangt niet alleen af van het inkomen maar ook van de vaste lasten. Misschien is het wel goedkoper om te investeren in een energieneutrale woning ipv in extra pensioenvoorzieningen. Van zo’n woning profiteer je direct qua comfort en waardestijging.

5. Gezondheid
Denk naast energiebesparing ook aan de gezondheid! Door bijvoorbeeld slechte ventilatie wordt vervuilde en vochtige lucht niet afgevoerd. Met als mogelijk gevolg een slechte nachtrust, vermoeidheid, luchtwegproblemen en allergische reacties. Belangrijk is ook het gebruik van gecertificeerde duurzame materialen.

6. Het milieu
En ja hoor, ze zijn er nog! Mensen die het (terecht) belangrijk vinden dat we zuinig omgaan met grondstoffen en een duurzame wereld nalaten aan onze kinderen.
 

Retailen van het Nieuwe Wonen

Woningrenovatie is (om welke reden dan ook) een hoog involverend product. Om huiseigenaren te overtuigen is kennis en kunde nodig van de technische mogelijkheden en de juiste uitvoering en financiering. Echte klantcontacten zijn daarbij van cruciaal belang. Zoals het kunnen voeren van een rustige dialoog met de klant en het geven van een goed advies. Dat kan prima in bijvoorbeeld een ‘renovatiewinkel’. Daar liggen kansen voor gespecialiseerde ketenpartners om het ‘Nieuwe Wonen’ onder de aandacht te brengen en aandacht te besteden aan alle klantmotivaties. Mijn advies is: ‘Schoenmaker blijf bij je leest’ en werk alleen samen met  echte specialisten.

Financiering

Uiteindelijk moet alles betaald worden. Bij een woonconcept hoort ook een goede financiering. Je kunt huiseigenaren ook hierbij begeleiden en van advies voorzien. Op sommige plaatsen zijn nog steeds subsidies en/ of duurzaamheidleningen beschikbaar. Huiseigenaren kunnen binnenkort ook goedkoop geld lenen om hun huis energiezuiniger te maken door de aanschaf van onder andere isolatiematerialen, zonneboilers en dubbel glas. Daarvoor is een Nationaal Energiebespaarfonds van € 300 miljoen opgericht. Zodra ‘Europa’ toestemming geeft kunnen huizenbezitters vanaf 1 december leningen aanvragen van € 2.500 tot € 25.000, met een looptijd van 7 tot 10 jaar. Het rentepercentage van de leningen ligt tussen de 3 en 3,5%. Dat is afhankelijk van de hoogte en de looptijd van de lening.


Voor meer informatie:
ProjectAtelier.119 V.O.F.
Herman Schotman
06-25067602
 

 

Deel dit bericht via: