titel
CENTRUM_DUURZAAM_RENOVEREN03
21_consortium_november_netwerkdag

Home

27 mei

Regio Eemland gaat samenwerken bij energiebesparing bestaande bouw


De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg gaan kennis uitwisselen, een bedrijvenplatform ontwikkelen en praktisch samenwerken bij energiebesparing in de bestaande bouw. Ze willen maximaal profiteren van elkaars specifieke expertise.

Lokale inbedding en regionale opschaling

Alle gemeenten onderhouden een eigen energieloket om de huiseigenaar klantgericht en dicht bij huis te adviseren over het nemen van energiebesparende maatregelen. In de praktijk is gebleken dat dit het beste werkt want energiebesparing vraagt om lokale herkenbaarheid. Dat geldt ook voor de betrokkenheid van lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties. Vragen die op gemeentelijk niveau niet kunnen worden beantwoord worden digitaal doorgezet naar het regionale energieloket. Dat loket is telefonisch en digitaal gekoppeld aan het onlangs geopende Centrum voor Duurzaam Renoveren (CDR) in Amersfoort. Het CDR wordt beheerd door het consortium 033energie. Na afspraak kan het centrum ook fysiek worden bezocht.

Centrum voor Duurzaam renoveren

Het centrum voor Duurzaam Renoveren is tot stand gekomen door samenwerking tussen de gemeente Amersfoort, lokale bouwers, Rabobank, Eneco, Hogeschool Utrecht, Perfectkeur, Energieambassade, Bouwmensen en Raab Karcher. Hier is de afgelopen jaren expertise opgebouwd binnen de landelijke projecten (a) Blok voor Blok, (b) Lokaal Alle Lichten op Groen en (c)Hoogspringers.Het CDR krijgt de komende jaren een Eemlandbrede functie op gebied van:

1. Het delen van kennis en expertise tussen gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
2. Het fungeren als kenniscentrum voor huiseigenaren in de regio.
3. Het opleiden van personeel in de bouw.

Thema's voor samenwerking

De samenwerking start praktisch met de uitwisseling van kennis en kunde op gebied van:
1. wijkanalyse en wijkaanpak zoals bewonersavonden en workshops
2. maatwerkadvisering
3. financieringsconstructies
4. marketing - en communicatieaanpak
5. woningconcepten
6. vormgeving bedrijvenplatform

Regiocoordinator

Ik heb de regiogemeenten ondersteund bij de visievorming op samenwerking en de gezamenlijke subsidieaanvraag bij de VNG voor de ontwikkeling van de ondersteuningstructuur. Als de subsidie wordt toegekend ga ik vanuit het Centrum voor Duurzaam Renoveren/ 033Energie in Amersfoort aan de slag als regiocoordinator voor de aangesloten gemeenten. Ik heb er zin in!

Voor informatie:

ProjectAtelier.119
Herman Schotman
06-25067602

 

 Deel dit bericht via: