titel
bijeenkomst_Hier_Opgewekt_NMO
Pitch_minor_social_green

Home

29 mar

Uitnodiging Netwerkbijeenkomst provincie Overijssel

Ik ondersteun de provincie Overijssel bij het organiseren van de Netwerkbijeenkomst DUURZAAM DOEN, DENKEN, DOEN!  op 25 april as. Centraal staat het delen van vijf jaar ervaring met het programma Leren voor Duurzame ontwikkeling en.........hoe verder! U bent van harte welkom en kunt zich opgeven via de bijgevoegde download.

Inleiding

Overheden, maatschappelijke organisaties, NME centra, kennisinstituten, bedrijven en burgerteams hebben de afgelopen vijf jaar in Overijssel ruim 40 projecten uitgevoerd in het kader van het programma "Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2008-2012". Dat is een experimentprogramma waarin samenwerkende partners oplossingen zoeken voor complexe problemen op gebied van klimaat en energie. Daarbij staat het 'leren' en de inzet van sociaal instrumentarium (communicatie, participatie, sociaal leren, educatie etc) centraal.

Nieuwe Netwerken

Naast de resultaten van de 40 projecten is er een enorme nevenoogst geweest in de vorm van nieuwe Netwerken. Het mooie is dat deze netwerken soms intact blijven na de uitvoering van een project en vervolgens hun doelen verbreden, nieuwe partners aantrekken en nieuwe initiaiteven initieren. De opgedane kennis en kunde wordt daarmee in zo'n netwerk geborgd en dat maakt het mogelijk om LvDO initiatieven op te schalen van bijvoorbeeld gemeentelijk naar regionaal of provinciaal niveau. In 2012 is dat regelmatig gebeurd. Om het bijzondere van die nevenoogst te benadrukken beginnen we op 25 april met een presentatie van een aantal stevige en inspirerende netwerken. Het zijn vervolgens de netwerken zelf, die in zogenaamde Kennisateliers hun LvDO projecten aan u presenteren. En dat gaat echt verder dan de gebruikelijke powerpointpresentaties!

U bent van harte uitgenodigd

Als u geinteresseerd bent in het onderwerp, lees dan het programma in de download. Inschrijven kan via http://www.overijssel.nl/thema's/milieu/duurzaamheid/educatie/geef-duurzaam.Heeft u vragen? laat het weten via het contactformulier. Ik hoop u de 25e april te ontmoeten.

Vriendelijke groet,
Herman Schotman
ProjectAtelier.119

 

DownloadsDeel dit bericht via: